Companie cu 2000+ angajati

Profil companie

Compania opereaza in domeniul IT&C, securitate, inginerie, constructii si sisteme inteligente de transport.

Compania este organizata in 5 unitati de business specializate si un nivel corporate.

Fiecare unitate de business are management propriu: Director de Unitate de Business, Director Operational, Director de vanzari, Director Tehnic, Structura de Management de Proiect, Echipe tehnice specializate (presales, cercetare, dezvoltare, implementare, microproductie, integrare, mentenanta si suport).

Structurile suport sunt la nivel corporate (Top Management si Business Development, IT, Juridic, Financiar, HR, Marketing, Achizitii, Facility Management, Securitate, Protectia Muncii).

Mod de lucru

Unitatile de business sunt centre de venit si cheltuiala.

Nivelul corporate impreuna cu toate structurile suport sunt centre de cost.

Exista tinte de vanzari si obiective de dezvoltare la nivelul fiecarei unitati de business.

Oportunitatile se concretizeaza in contracte semnate (proiecte). Marja de profit a fiecarui proiect se supune politicii de grup.

Fiecare proiect este monitorizat astfel incat sa genereze profitul estimat la semnarea contractului. Profitul este monitorizat la nivel de proiect (contract) si unitate de business astfel incat acesta sa se auto sustina, sa sustina un procent din cheltuielile la nivel de grup si sa asigure profitul anual al companiei.

Schimbari implementate de Discern

Pontajele se introduceau in masa fara a exista o legatura clara intre timpul efectiv lucrat de un angajat pe un proiect si realitate. Mai mult decat atat, cheltuielile pe proiecte erau manipulate astfel incat proiectele neprofitabile sa para profitabile (neinregistrand cheltuieli, luand-se resurse din marja proiectelor profitabile si implicit denaturand profitabilitatea reala a acestora).

Discern a rezolvat acest aspect prin faptul ca pontajele sunt completate de fiecare angajat in parte astfel incat exista o legatura directa intre munca prestata si centrul de cost. Imaginea proiectelor profitabile si neprofitabile a devenit astfel mai greu de denaturat. Un efect secundar deosebit de valoros a constat in faptul ca angajatii au devenit mai responsabili si constienti de munca prestata si de faptul ca intarzierile in livrare sau calitatea slaba a muncii prestate are un efect direct asupra indicatorilor de profit ai proiectului și implicit a unitatii de business.

Nu exista o vizibilitate clara a venitului versus cheltuiala. Veniturile si cheltuielile erau tinute sub control insa in aplicatii diferite, neexistand o situatie clara a celor doi indicatori simultan.

Discern a rezolvat acest aspect tinand cei doi indicatori (Venituri si Cheltuieli) in aceeasi aplicatie. Discern face o comparatie in timp real intre venituri si cheltuieli in orice moment din ciclul de viata al proiectului. Mai mult decat atat, aplicatia permite in orice moment o comparatie vizuala intre planul de business initial si nivelul actual al veniturilor si cheltuielilor pe proiect.

Agregarea datelor pentru toate proiectele se facea de cele mai multe ori offline datorita faptului ca sistemul informatic utilizat nu raporta decat cheltuielile inregistrate la zi, veniturile fiind contorizate in alta aplicatie si neexistand o corelare directa intre acestea. Acest mod de lucru ducea la un efort considerabil de procesare manuala a datelor si la cresterea probabilitati ca datele raportate sa fie eronate.

Discern a rezolvat aceasta problema prin faptul ca toate datele sunt pastrate in aceeasi aplicatie iar raportarea se face in timp real. Aplicatia monitorizeaza in timp real veniturile si cheltuielile la nivel de proiect, unitate de business si companie.

Previzionarea veniturilor si cheltuielilor pe proiecte se facea offline utilizandu- se Excel. O data pe saptamana fiecare manager de proiect prezenta o previziune de venituri si cheltuieli pana la sfarsitul proiectului. Procesarea datelor se facea greoi deoarece datele fiecarui proiect erau coroborate cu datele celorlalte proiecte din unitatea de business si apoi la nivel de companie. Volumul de munca era considerabil iar rezultatele aveau un grad mare de incertitudine datorita metodelor manuale de colectare a datelor.

Discern a rezolvat aceasta problema prin faptul ca tine la un loc veniturile si cheltuielile realizate pana in prezent si veniturile si cheltuielile preconizate a se realiza in viitor, pana la finalizarea unui proiect. Interfata usor de utilizat si optiunile de comparare in timp real cu planul de business reduc semnificativ probabilitatea erorii umane iar raportarea la nivel de unitate de business si companie se face in timp real fara ca cineva anume sa fie nevoit sa integreze date si sa genereze rapoarte. Mai mult decat atat, aplicatia este folosita si de departamentele de sales si presales pentru previzionarea vanzarilor oferind o imagine in timp real la nivel de unitate de business si companie privind nivelul preconizat de atingere a vanzarilor asumate prin obiectivele de business.

Valoare adaugată Discern

Responsabilizare angajati. Datorita faptului ca angajatul are o imagine clara asupra muncii sale si mai ales a timpilor de inactivitate pe care ar trebui sa ii foloseasca in mod constructiv, eficienta muncii a crescut cu 45%.

Responsabilizare manageri. Datorita faptului ca managerii au vizibilitate totala asupra veniturilor si cheltuielilor acestia au devenit mai responsabili in respectarea termenelor, alocarea eficienta de resurse si identificarea unor masuri de optimizare a cheltuielilor. Acest lucru a crescut rata de succes a proiectelor cu 40%.

Claritate la nivel de unitate de business. La nivel de unitate de business exista dashboard-uri prin care veniturile si cheltuielile sunt tinute sub control astfel incat cifrele asumate prin obiectivele de business sunt analizate pentru ca anumite decizii de management sa poata fi luate in timp real. Acest lucru a crescut profitabilitatea la nivel de unitate de business cu 36%.

Claritate la nivel corporate. La nivel corporate exista dashboard-uri prin care veniturile si cheltuielile la nivel de unitati de business si de structuri suport sa poata fi analizate in timp real astfel incat derapajele sa poata fi identificate in timp util pentru a fi remediate. Acest lucru a crescut profitabilitatea companiei cu 27%.

Claritate la nivel de strategie de business. Exista dashboard-uri prin care se pot analiza venituri si cheltuieli pe clienti si furnizori astfel incat top managementul sa poata identifica in timp util anumite dependente periculoase de anumiti clienti sau furnizori care in urma deteriorarii relatiei de business pot pune in pericol intreaga companie. Acest lucru a consolidat pozitia pe piata a companiei si a redus dependentele de furnizori strategici.

Cashflow pozitiv. Exista dashboard-uri prin care se urmareste in timp real nivelul cashflow-ului la nivel de proiect, unitate de business si companie. Un cashflow pozitiv asigura buna functionare a companiei si este un indicator de bunastare. Acest lucru a crescut solvabilitatea companiei, a crescut cu 75% gradul de satisfactie a furnizorilor, implicit a redus costurile de aprovizionare prin eliminarea riscurilor financiare si a redus cu 2-4% dobanda pentru creditare.